samochody zastępcze Lublin i Biała Podlaska, naprawy powypadkowe Lublin Szukasz profesjonalnej porady, u nas nie tylko otrzymasz samochód zastępczy, ale przede wszystkim otrzymasz pomoc w dopełnieniu wszelkich formalności po wypadku.

Odszkodowanie powypadkowe to jedno z najczęściej udzielanych świadczeń ubezpieczeniowych. Odszkodowanie należy się osobom poszkodowanym z OC sprawcy z tytułu:

  • uszkodzenia samochodu lub mienia
  • uszkodzenia ciała
  • samochodu zastepczego
  • utraty dochodów
  • pokrycia kosztów holowania i parkowania

Poszkodowany ma prawo do odszkodowania za wyrządzoną krzywdę.

Szkoda osobowa to krzywda, której doznaje człowiek w wyniku zdarzenia polegającego na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia, śmierci lub na naruszeniu dóbr osobistych człowieka. Szkoda osobowa ma wymiar subiektywny i jest trudna do oszacowania (w przeciwieństwie do szkody materialnej).

W naszej firmie taką szkodą zajmie się prawnik z wieloletnim doświadczeniem.

Zajmiemy się:

– oszacowaniem wysokości uszczerbku na zdrowiu

– oszacowaniem kosztów związanych z leczeniem

– oszacowaniem kosztów opieki osób trzecich

– oszacowaniem wysokości utraconych dochodów

– oszacowaniem stopnia pogorszenia się sytuacji materialnej poszkodowanego ubiegającego się o stosowne odszkodowanie po śmierci członka rodziny

– oszacowaniem stopnia bólu i cierpienia psychicznego poszkodowanego ubiegającego się o zadośćuczynienie po śmierci członka najbliższej rodziny

W Twoim imieniu zgłosimy taką szkodę i załatwimy wszystkie formalności.

Druki do pobrania

PDF Oświadczenie sprawcy wypadku PDF Pełnomocnictwo- upoważnienie do likwidacji szkody PDF Zlecenie holowania i parkowania

W chwili zaistnienia wypadku lub kolizji zadzwoń do nas 517 787 300 !

Zajmiemy się likwidacją Twojej szkody i udzielimy Ci porady w jaki sposób postępować dalej, aby nie popełnić błędu! Zajmiemy się Twoim samochodem oraz Twoim zdrowiem. Zapewnimy Ci maksimum wygody i opieki, tak aby nie narażać Ciebie i Twojej rodziny na straty moralne i finansowe.

Jesteśmy firmą profesjonalną, która w swoich szeregach skupia ludzi z dużym doświadczeniem oraz wiedzą z zakresu zobowiązań wynikających z odpowiedzialności cywilnej. Oferowane przez nas usługi są najwyższej jakości.

Zgłoś szkodę